Prisijunk prie savo BIGBOX
Informacija
   

  „Electrolux“ arba AEG pinigų grąžinimo garantija

   


  „Electrolux“ arba AEG prekinių ženklų džiovyklių įsigijimo akcijos „Pinigų grąžinimo per 90 dienų garantija“ taisyklės

   
  1. ORGANIZATORIUS 
   
  UAB „Electrolux”, į.k. 110187827, buveinės adresas Ozo g. 10A, Vilnius (toliau – Organizatorius), organizuoja akciją „Electrolux džiovyklėms 90 dienų pinigų grąžinimo garantija” (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal žemiau pateiktas taisykles (toliau – Taisyklės). 
   
  2. AKCIJA
   
  2.1. Akcijos trukmė: Reklaminė akcija vyksta 2019 m. lapkričio 1 d. - 2019 m. Gruodžio 31 d. 
   
  2.2. Akcijos dalyviai: Akcijoje dalyvauja visi pirkėjai, įsigiję Electrolux arba AEG džiovyklę Lietuvos parduotuvėse/ internetinėse parduotuvėse ir sumokėję visą prekės kainą. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys.
   
  2.3. Akcijos prekė: Taisyklėse nurodytu akcijos laikotarpiu pirkta bet kurio modelio Electrolux arba AEG džiovyklė naudota asmeniniais nekomerciniais tikslais, t.y. ji nebuvo pirkta ir naudota juridinio asmens, taip pat džiovykle  nebuvo disponuojama trečiosioms šalims. 
   
  2.4. Akcijos eiga: Pirkėjas turi teisę džiovyklę grąžinti Taisyklėse nurodytu akcijos laikotarpiu ir atgauti faktiškai už džiovyklę sumokėtą pinigų sumą. Džiovyklė turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 90 dienų  nuo džiovyklės įsigijimo dienos t.y. nuo kasos čekyje nurodytos datos. Ne vėliau kaip 2020m. kovo 30d.
   
  2.5. Akcijos prekės grąžinimo sąlygos:
  Pirkėjas, akcijos metu įsigijęs Electrolux arba AEG džiovyklę atitinkančią aukščiau nurodytus akcijos taisyklių reikalavimus, norėdamas grąžinti prekę turi pristatyti ją be išorinių mechaninių defektų ir pakitimų ir pilnos komplektacijos. t.y. švarią ir tvarkingą, be pašalinių kvapų,  bei kitų pašalinių daiktų, atsiradusių ne dėl Pardavėjo kaltės. Džiovyklė taip pat turi būti be vidinių defektų ir pakitimų/ paslėptų defektų – džiovyklė turi veikti, atitikti pradinius techninius prietaiso reikalavimus. Pirkėjas taip pat turi turėti džiovyklės pirkimo čekio originalą 
   
  2.6. Pirkėjas grąžinamą  džiovyklę, atitinkančią 2.5 punkte nustatytus reikalavimus turi grąžinti į prekybos vietą. t.y. vietą iš kurios produktą nusipirko. 
   
  2.7. Grąžindamas džiovyklę pirkėjas Akcijos Organizatoriui privalo pateikti raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą grąžinti džiovyklę bei grąžinimo priežastį. Prašyme turi būti nurodomi šie pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, miestas. Jei prietaisas buvo pirktas internetu pateikti 4 JPEG formato nuotraukas nemažesnes nei 0,5 MB dydžio šiais rakursais: iš priekio, iš abiejų šonų, iš viršaus. 
   
  3. PINIGŲ GRĄŽINIMAS
   
  3.1. Pirkėjui grąžinus prekę, atitinkančią 2 punkto sąlygas, pinigų grąžinimas atliekamas prekybos vietoje. Bendru sutarimu su pardavėjų apie grąžinimo būdą – grynais arba pavedimu per 5 d.d. nuo prašymo pateikimo. 
   
  4. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
   
  4.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Akcijos taisyklių teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. 
   
  4.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2020m. sausio 5 d. 
   
  4.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ir į jį atsakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Jei skundo nagrinėjimas reikalauja ilgesnio skundo nagrinėjimo laikotarpio, Organizatorius apie tai turi informuoti Pirkėją per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo.
   
   
  5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
   
  5.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.
   
  5.2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami tik su pinigų grąžinimo procedūra susijusiais tikslais. 
   
  5.3. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje ir pateikiantys savo asmens duomenis sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse bei įstatymuose nustatyta tvarka.
   
  5.4. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi įstatymų numatyta tvarka.
   
   
  6. KITOS SĄLYGOS 
   
  6.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su visomis Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
   
  6.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti džiovyklių grąžinimo taisykles apie tai viešai paskelbdamas tinklapyje www.electrolux.lt 
   
  6.3. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis. 
   
  6.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.electrolux.lt
   
  6.5.  Akcijoje dalyvis gali būti pašalintas iš akcijos dalyvių sąrašo, jeigu organizatorius nustato, kad akcijos dalyvis veikė apgaulingai, siekė nesąžiningų tikslų arba nesilaikė šios akcijos taisyklių.