Prisijunk prie savo BIGBOX
Informacija
   

  BEKO - kelionė į Barseloną  LOTERIJOS

  BEKO šaldytuvą perki – į Barseloną skrendi

  SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
   
  1. Loterijos pavadinimas, organizatorius, trukmė:

  1.1. Loterijos „BEKO šaldytuvą perki – į Barseloną skrendi“(toliau tekste – „Loterija) organizatorius yra UAB „Inspired communications“, įmonės kodas 300642933, kurios buveinė yra Šaltinių g. 12, Vilnius, Lietuva (toliau tekste – „Organizatorius. Loterijos užsakovas BEKO S.A. atstovai Lietuvoje, kurių adresus rasite tinklapyje www.beko.lt;
  1.2. Loterija vykdoma pagal šias sąlygas ir taisykles (toliau tekste – „Taisyklės“);
  1.3. Loterija vyksta nuo 15.07.2019. iki 31.08.2019.
   
  2. Dalyvavimas loterijoje:

  2.1. Loterijos dalyviais (toliaus tekste – Dalyviai) gali tapti fiziniai asmenys, kurie:
  2.1.1. Registracijos Loterijoje metu yra veiksnūs bei sulaukę 18 metų. Asmenys, neturintys veiksnumo teisės (pavyzdžiui, nepilnamečiai asmenys), gali dalyvauti Loterijoje tik su jų juridinių atstovų sutikimu;
  2.1.2. Gyvena Lietuvos Respublikoje;
  2.1.3. Registracijos Loterijos internetinėje svetainėje metu nurodė tikrus asmens duomenis (vardą, pavardę, telefoną bei elektroninį adresą);
  2.1.4. Registracijos Loterijos internetinėje svetainėje metu susipažino ir patvirtino besąlygiškai sutinkantys su Loterijos taisyklėmis;
  2.1.5. Perka Prekes savo/savo šeimos vartojimo reikmėms, t.y. yra galutiniai Prekių naudotojai.
  2.2. Vienas fizinis asmuo Loterijoje gali registruoti iki keturių pirkimo čekių imtinai.
  2.3. Kiekvienas pirkimo čekis Loterijoje gali būti registruojamas tik vieną kartą.
  2.4. Loterijoje negali dalyvauti:
  2.4.1. Juridiniai asmenys;
  2.4.2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės bei jų darbuotojai, kurie nėra galutiniai Prekių vartotojai;
  2.4.3. Restoranai, kavinės ir kt. viešojo maitinimo įmonės bei jų darbuotojai, kurie nėra galutiniai Prekių vartotojai;
  2.4.4. Viešbučiai, moteliai ir kt. apgyvendinimo įmonės bei jų darbuotojai, kurie nėra galutiniai Prekių vartotojai;
  2.4.5. Organizatoriaus darbuotojai.
   
  3. Pirkimo čekių registracija:

  3.1. Dalyviai, kurie perka Prekes dalyvaujančias Loterijoje, registruoja pirkimą patvirtinančio čekio numerį (toliau tekste – Kodas).
  3.2. Prekės, tai Loterijoje dalyvaujantys „Beko“ prekės ženklo šaldytuvai.
  3.3. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu papildyti ar pakeisti Loterijoje dalyvaujančių Prekių sąrašą.
  3.4. Nusipirkus Prekę, pirkimo čekio numerį bei prekės įsigijimo datą ir asmens tapatybės duomenis reikia užregistruoti interneto puslapyje http://beko.lt/akcija/
  3.5. Kiekvienas unikalus kodas loterijoje gali būti registruojamas tik vieną kartą.
  3.6. Dalyvis privalo saugoti Loterijoje užregistruotą Prekės pirkimo čekį ir, Organizatoriui pareikalavus, pateikti jį kaip įrodymą.
  3.7. Organizatorius gali vienašališkai pašalinti Dalyvį iš Loterijos, jei Dalyvis:
  3.7.1. Registruoja jam nepriklausantį Kodą;
  3.7.2. Registruoja suklastotus Kodus;
  3.7.3. Pažeidžia kitas šios Loterijos taisykles.
   
  4. Prizai, jų atsiėmimas:

  4.1. Loterijos Prizai:
  4.2. 2 vnt. kelionei dviems asmenims į Barseloną – dovanų čekis.  04.09.2019. bus paskelbti du pagrindinio prizo laimėtojai. Kiekvienam jų – po kelionę dviems asmenims. Vienos kelionės vertė – 1600 Eur. Į kainą įskaičiuoti lėktuvo bilietai ir viešbučio rezervacija dviems asmenims per Organizatoriaus pasirinktą kelionių agentūrą.
  4.3. Visas laimėjęs fondas: 3200 eur (2 x 1600 eur).
  4.4. Prizų laimėtojai bus skelbiami 04.09.2019. dieną, atsitiktiniu būdu išrinkus iš Loterijos dalyvių, Kodą užregistravusių interneto tinklapyje http://beko.lt/akcija/.
  4.5. Prizų laimėtojai renkami atsitiktinai, programinės įrangos pagalba.
  4.6. Visi laimėtojai apie laimėjimą informuojami elektroninio pašto adresu, nurodytu registruojant Kodą.
  4.7. Laimėję Prizą ir norėdami jį atsiimti, Loterijos dalyviai Organizatoriui privalo pateikti pirkimo čekį su užregistruotu kodu nurodytu būdu:
  4.7.1. Siunčiant čekio su užregistruotu kodu nuotrauką elektroninio pašto adresu bekoakcija@inspired.lt, nurodant laiško temą „LOTERIJA“;
  4.8. Kiekvienas laimėtojas, el. paštu bekoakcija@inspired.lt (nurodant laiško temą „LOTERIJA“), turi atsiųsti ir nurodyti:
  4.8.1. Adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuo pageidauja gauti Prizą.
  4.9. Prizai, juos laimėjusiems Loterijos dalyviams, pristatomi per 15 darbo dienų, po to, kai Organizatorius gauna Prizo pristatymo adresą.
  4.10. Laimėtojams Prizus pristato Organizatoriaus pasirinkta siuntų tarnyba.
  4.11. Loterijos dalyviai, registruodami Kodus, patvirtina, kad sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai, pavardės būtų viešai skelbiami interneto tinklapyje http://beko.lt/akcija/ ir dėl to neturės jokių pretenzijų Organizatoriui nei Loterios metu, nei jam pasibaigus.
  4.12. Loterijos dalyviai, registruodami Kodą ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka.
  4.13. Organizatorius neatsako už Prizų pristatymo uždelsimą arba prizų nepristatymą, jeigu dalyvis nepateikė ar pateikė neteisingą Prizo pristatymo adresą, arba kitus asmens duomenis, be kurių neįmanoma pristatyti prizo.
   
  5. Baigiamosios nuostatos:

  5.1. Visi asmenys, dalyvaujantys Loterijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Loterijos taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
  5.2. Su šiomis Taisyklėmis iki 15.09.2019. galima susipažinti internetinėje svetainėje http://beko.lt/akcija/.
  5.3. Organizatoriaus ir Loterijos Dalyvių teisės bei įsipareigojimai aprašyti tik šiose Taisyklėse ir galiojančiuose normatyviniuose aktuose. Visa informacija apie Loteriją, pateikta reklaminėje medžiagoje, yra tik informacinio pobūdžio.
  5.4. Organizatorius turi teisę pašalinti iš Loterijos dalyvius, kurie įtariami sukčiavimu ar piktybiška veika, kuri kenkia Loterijos vykdymui.
  5.5. Jei Loterijos dalyvis neatliko visų privalomų veiksmų, nurodytų šiose Loterijos Taisyklėse, dalyvis netenka teisės į Loterijos Prizą/-us.
  5.6. Loterijos Dalyviai skundus dėl Loterijos vykdymo gali pateikti registruotu paštu Loterijos Organizatorius įsipareigoja per penkiolika darbo dienų išnagrinėti skundą ir atsakyti skundo siuntėjui.
  5.7. Loterijos metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais bei saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
  5.8. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Loterijos taisykles ar nutraukti Loteriją bet kuriuo metu, apie tai informuodamas interneto tinklapyje http://beko.lt/akcija/.